Home Icon of the Seas
97 Kreuzfahrten

Mittelamerika: United States, Honduras, Mexico, Bahamas

Miami Reiseroute Mittelamerika
ab 2.507,00 €
Preis pro Person Steuern inbegriffen
Icon Of The Seas | 22.06.2024
Dauer: 7 nächte
Abfahrt von: Miami
Reiseroute:
1. Miami,
2. Navigation,
3. Roatan,
4. Costa Maya,
5. Cozumel Island,
6. Navigation,
7. Cococay,
8. Miami

Karibik: United States, Sint Maarten, Virgin Islands, Bahamas

Miami Reiseroute Karibik
ab 2.482,00 €
Preis pro Person Steuern inbegriffen
Icon Of The Seas | 29.06.2024
Dauer: 7 nächte
Abfahrt von: Miami
Reiseroute:
1. Miami,
2. Navigation,
3. Navigation,
4. Philipsburg,
5. Charlotte Amalie,
6. Navigation,
7. Cococay,
8. Miami

Mittelamerika: United States, Honduras, Mexico, Bahamas

Miami Reiseroute Mittelamerika
ab 2.402,00 €
Preis pro Person Steuern inbegriffen
Icon Of The Seas | 06.07.2024
Dauer: 7 nächte
Abfahrt von: Miami
Reiseroute:
1. Miami,
2. Navigation,
3. Roatan,
4. Costa Maya,
5. Cozumel Island,
6. Navigation,
7. Cococay,
8. Miami

Karibik: United States, Saint Kitts and Nevis, Virgin Islands, Bahamas

Miami Reiseroute Karibik
ab 2.502,00 €
Preis pro Person Steuern inbegriffen
Icon Of The Seas | 13.07.2024
Dauer: 7 nächte
Abfahrt von: Miami
Reiseroute:
1. Miami,
2. Navigation,
3. Navigation,
4. Basseterre,
5. Charlotte Amalie,
6. Navigation,
7. Cococay,
8. Miami

Mittelamerika: United States, Honduras, Mexico, Bahamas

Miami Reiseroute Mittelamerika
ab 3.522,00 €
Preis pro Person Steuern inbegriffen
Icon Of The Seas | 20.07.2024
Dauer: 7 nächte
Abfahrt von: Miami
Reiseroute:
1. Miami,
2. Navigation,
3. Roatan,
4. Costa Maya,
5. Cozumel Island,
6. Navigation,
7. Cococay,
8. Miami

Karibik: United States, Sint Maarten, Virgin Islands, Bahamas

Miami Reiseroute Karibik
ab 2.573,00 €
Preis pro Person Steuern inbegriffen
Icon Of The Seas | 27.07.2024
Dauer: 7 nächte
Abfahrt von: Miami
Reiseroute:
1. Miami,
2. Navigation,
3. Navigation,
4. Philipsburg,
5. Charlotte Amalie,
6. Navigation,
7. Cococay,
8. Miami

Mittelamerika: United States, Honduras, Mexico, Bahamas

Miami Reiseroute Mittelamerika
ab 2.507,00 €
Preis pro Person Steuern inbegriffen
Icon Of The Seas | 03.08.2024
Dauer: 7 nächte
Abfahrt von: Miami
Reiseroute:
1. Miami,
2. Navigation,
3. Roatan,
4. Costa Maya,
5. Cozumel Island,
6. Navigation,
7. Cococay,
8. Miami

Karibik: United States, Saint Kitts and Nevis, Virgin Islands, Bahamas

Miami Reiseroute Karibik
ab 2.376,00 €
Preis pro Person Steuern inbegriffen
Icon Of The Seas | 10.08.2024
Dauer: 7 nächte
Abfahrt von: Miami
Reiseroute:
1. Miami,
2. Navigation,
3. Navigation,
4. Basseterre,
5. Charlotte Amalie,
6. Navigation,
7. Cococay,
8. Miami

Mittelamerika: United States, Honduras, Mexico, Bahamas

Miami Reiseroute Mittelamerika
ab 1.912,00 €
Preis pro Person Steuern inbegriffen
Icon Of The Seas | 17.08.2024
Dauer: 7 nächte
Abfahrt von: Miami
Reiseroute:
1. Miami,
2. Navigation,
3. Roatan,
4. Costa Maya,
5. Cozumel Island,
6. Navigation,
7. Cococay,
8. Miami

Karibik: United States, Sint Maarten, Virgin Islands, Bahamas

Miami Reiseroute Karibik
ab 2.447,00 €
Preis pro Person Steuern inbegriffen
Icon Of The Seas | 24.08.2024
Dauer: 7 nächte
Abfahrt von: Miami
Reiseroute:
1. Miami,
2. Navigation,
3. Navigation,
4. Philipsburg,
5. Charlotte Amalie,
6. Navigation,
7. Cococay,
8. Miami

Mittelamerika: United States, Honduras, Mexico, Bahamas

Miami Reiseroute Mittelamerika
ab 2.402,00 €
Preis pro Person Steuern inbegriffen
Icon Of The Seas | 31.08.2024
Dauer: 7 nächte
Abfahrt von: Miami
Reiseroute:
1. Miami,
2. Navigation,
3. Roatan,
4. Costa Maya,
5. Cozumel Island,
6. Navigation,
7. Cococay,
8. Miami

Karibik: United States, Saint Kitts and Nevis, Virgin Islands, Bahamas

Miami Reiseroute Karibik
ab 2.236,00 €
Preis pro Person Steuern inbegriffen
Icon Of The Seas | 07.09.2024
Dauer: 7 nächte
Abfahrt von: Miami
Reiseroute:
1. Miami,
2. Navigation,
3. Navigation,
4. Basseterre,
5. Charlotte Amalie,
6. Navigation,
7. Cococay,
8. Miami

Mittelamerika: United States, Honduras, Mexico, Bahamas

Miami Reiseroute Mittelamerika
ab 1.912,00 €
Preis pro Person Steuern inbegriffen
Icon Of The Seas | 14.09.2024
Dauer: 7 nächte
Abfahrt von: Miami
Reiseroute:
1. Miami,
2. Navigation,
3. Roatan,
4. Costa Maya,
5. Cozumel Island,
6. Navigation,
7. Cococay,
8. Miami

Karibik: United States, Sint Maarten, Virgin Islands, Bahamas

Miami Reiseroute Karibik
ab 1.859,00 €
Preis pro Person Steuern inbegriffen
Icon Of The Seas | 21.09.2024
Dauer: 7 nächte
Abfahrt von: Miami
Reiseroute:
1. Miami,
2. Navigation,
3. Navigation,
4. Philipsburg,
5. Charlotte Amalie,
6. Navigation,
7. Cococay,
8. Miami

Mittelamerika: United States, Honduras, Mexico, Bahamas

Miami Reiseroute Mittelamerika
ab 2.234,00 €
Preis pro Person Steuern inbegriffen
Icon Of The Seas | 28.09.2024
Dauer: 7 nächte
Abfahrt von: Miami
Reiseroute:
1. Miami,
2. Navigation,
3. Roatan,
4. Costa Maya,
5. Cozumel Island,
6. Navigation,
7. Cococay,
8. Miami

Karibik: United States, Saint Kitts and Nevis, Virgin Islands, Bahamas

Miami Reiseroute Karibik
ab 2.209,00 €
Preis pro Person Steuern inbegriffen
Icon Of The Seas | 05.10.2024
Dauer: 7 nächte
Abfahrt von: Miami
Reiseroute:
1. Miami,
2. Navigation,
3. Navigation,
4. Basseterre,
5. Charlotte Amalie,
6. Navigation,
7. Cococay,
8. Miami

Mittelamerika: United States, Honduras, Mexico, Bahamas

Miami Reiseroute Mittelamerika
ab 2.431,00 €
Preis pro Person Steuern inbegriffen
Icon Of The Seas | 12.10.2024
Dauer: 7 nächte
Abfahrt von: Miami
Reiseroute:
1. Miami,
2. Navigation,
3. Roatan,
4. Costa Maya,
5. Cozumel Island,
6. Navigation,
7. Cococay,
8. Miami

Karibik: United States, Sint Maarten, Virgin Islands, Bahamas

Miami Reiseroute Karibik
ab 1.924,00 €
Preis pro Person Steuern inbegriffen
Icon Of The Seas | 19.10.2024
Dauer: 7 nächte
Abfahrt von: Miami
Reiseroute:
1. Miami,
2. Navigation,
3. Navigation,
4. Philipsburg,
5. Charlotte Amalie,
6. Navigation,
7. Cococay,
8. Miami

Mittelamerika: United States, Honduras, Mexico, Bahamas

Miami Reiseroute Mittelamerika
ab 2.354,00 €
Preis pro Person Steuern inbegriffen
Icon Of The Seas | 26.10.2024
Dauer: 7 nächte
Abfahrt von: Miami
Reiseroute:
1. Miami,
2. Navigation,
3. Roatan,
4. Costa Maya,
5. Cozumel Island,
6. Navigation,
7. Cococay,
8. Miami

Karibik: United States, Saint Kitts and Nevis, Virgin Islands, Bahamas

Miami Reiseroute Karibik
ab 2.496,00 €
Preis pro Person Steuern inbegriffen
Icon Of The Seas | 02.11.2024
Dauer: 7 nächte
Abfahrt von: Miami
Reiseroute:
1. Miami,
2. Navigation,
3. Navigation,
4. Basseterre,
5. Charlotte Amalie,
6. Navigation,
7. Cococay,
8. Miami

Mittelamerika: United States, Honduras, Mexico, Bahamas

Miami Reiseroute Mittelamerika
ab 2.494,00 €
Preis pro Person Steuern inbegriffen
Icon Of The Seas | 09.11.2024
Dauer: 7 nächte
Abfahrt von: Miami
Reiseroute:
1. Miami,
2. Navigation,
3. Roatan,
4. Costa Maya,
5. Cozumel Island,
6. Navigation,
7. Cococay,
8. Miami

Karibik: United States, Sint Maarten, Virgin Islands, Bahamas

Miami Reiseroute Karibik
ab 1.973,00 €
Preis pro Person Steuern inbegriffen
Icon Of The Seas | 16.11.2024
Dauer: 7 nächte
Abfahrt von: Miami
Reiseroute:
1. Miami,
2. Navigation,
3. Navigation,
4. Philipsburg,
5. Charlotte Amalie,
6. Navigation,
7. Cococay,
8. Miami

Mittelamerika: United States, Honduras, Mexico, Bahamas

Miami Reiseroute Mittelamerika
ab 2.536,00 €
Preis pro Person Steuern inbegriffen
Icon Of The Seas | 23.11.2024
Dauer: 7 nächte
Abfahrt von: Miami
Reiseroute:
1. Miami,
2. Navigation,
3. Roatan,
4. Costa Maya,
5. Cozumel Island,
6. Navigation,
7. Cococay,
8. Miami

Karibik: United States, Saint Kitts and Nevis, Virgin Islands, Bahamas

Miami Reiseroute Karibik
ab 2.237,00 €
Preis pro Person Steuern inbegriffen
Icon Of The Seas | 30.11.2024
Dauer: 7 nächte
Abfahrt von: Miami
Reiseroute:
1. Miami,
2. Navigation,
3. Navigation,
4. Basseterre,
5. Charlotte Amalie,
6. Navigation,
7. Cococay,
8. Miami

Mittelamerika: United States, Honduras, Mexico, Bahamas

Miami Reiseroute Mittelamerika
ab 2.417,00 €
Preis pro Person Steuern inbegriffen
Icon Of The Seas | 07.12.2024
Dauer: 7 nächte
Abfahrt von: Miami
Reiseroute:
1. Miami,
2. Navigation,
3. Roatan,
4. Costa Maya,
5. Cozumel Island,
6. Navigation,
7. Cococay,
8. Miami

Karibik: United States, Sint Maarten, Virgin Islands, Bahamas

Miami Reiseroute Karibik
ab 2.466,00 €
Preis pro Person Steuern inbegriffen
Icon Of The Seas | 14.12.2024
Dauer: 7 nächte
Abfahrt von: Miami
Reiseroute:
1. Miami,
2. Navigation,
3. Navigation,
4. Philipsburg,
5. Charlotte Amalie,
6. Navigation,
7. Cococay,
8. Miami

Mittelamerika: United States, Honduras, Mexico, Bahamas

Miami Reiseroute Mittelamerika
ab 3.040,00 €
Preis pro Person Steuern inbegriffen
Icon Of The Seas | 21.12.2024
Dauer: 7 nächte
Abfahrt von: Miami
Reiseroute:
1. Miami,
2. Navigation,
3. Roatan,
4. Costa Maya,
5. Cozumel Island,
6. Navigation,
7. Cococay,
8. Miami

Karibik: United States, Saint Kitts and Nevis, Virgin Islands, Bahamas

Miami Reiseroute Karibik
ab 3.542,00 €
Preis pro Person Steuern inbegriffen
Icon Of The Seas | 28.12.2024
Dauer: 7 nächte
Abfahrt von: Miami
Reiseroute:
1. Miami,
2. Navigation,
3. Navigation,
4. Basseterre,
5. Charlotte Amalie,
6. Navigation,
7. Cococay,
8. Miami

Mittelamerika: United States, Honduras, Mexico, Bahamas

Miami Reiseroute Mittelamerika
ab 2.357,00 €
Preis pro Person Steuern inbegriffen
Icon Of The Seas | 04.01.2025
Dauer: 7 nächte
Abfahrt von: Miami
Reiseroute:
1. Miami,
2. Navigation,
3. Roatan,
4. Costa Maya,
5. Cozumel Island,
6. Navigation,
7. Cococay,
8. Miami

Karibik: United States, Sint Maarten, Virgin Islands, Bahamas

Miami Reiseroute Karibik
ab 2.286,00 €
Preis pro Person Steuern inbegriffen
Icon Of The Seas | 11.01.2025
Dauer: 7 nächte
Abfahrt von: Miami
Reiseroute:
1. Miami,
2. Navigation,
3. Navigation,
4. Philipsburg,
5. Charlotte Amalie,
6. Navigation,
7. Cococay,
8. Miami
97 Kreuzfahrten